Plant Genetic Conservation Project, Rambhai Barni

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

อัลบั้มภาพการประชุมวิชาการฯ ครั้งต่างๆ

E-mail Print PDF

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคารสระบุรี ๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมวิชาการ มุกดา ๑ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมหนองระเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ณ ห้องประชุมวิชาการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ณ อาคารประชุม ๒ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง
พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร
ดูภาพ

Last Updated on Sunday, 17 February 2019 21:58  

Newsflash

ขอขอบคุณท่านอธิการบดี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ท่านคณบดี อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ และคณาจารย์ทุกท่านจากหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิชาการ